Cenovnik

GINEKOLOŠKI PREGLED

3.000

KOLPOSKOPIJA ( PA+VB )

6.000

PAPA

1 500

VS

800

KOMPLETAN. GIN. PREG.

10.000

ULTRAZVUČNI PREG. GIN.

5.000

FOLIKULOMETRIJA

1.000

INSERCIJA IUD

6.000

EKSTRAKCIJA IUD

5.000

INSERCIJA PESARA

1.500

CTG ZAPIS

2.000

KONDILOMI I LASER

18.000

KONDILOMI II LASER

22.000

KONDILOMI III LASER

30.000

LOOP EKCIZIJA + HPP

30.000

VAPORIZACIJA GRLIĆA M

15.000

VAPORIZACIJA GRLIĆA M

18.000

INCIZIJA GL. BARTOLINI

10.000

PUNKCIJA GL. BARTOLINI

5.000

MARSUPIJELIZCIJA GL. BA.

15.000

HPV TIPIZACIJA

9.000

BRIS ( VAG., CERV. )

1.000

BRIS RANE

1.000

BAKTERIJSKA VAGINOZA

700

CHLAMIDIA TRACHOMATIS

1.000

MICOPLASMA HOMINIS

1.000

UREAPLASMA

1.000

KONTROLA NAJNIŽA

1.000

LOOP EKC. PVU+ HPP+LAS.

40.000

4D UZ PREGLED

10.000

PENESKOPIJA

4.000

HSG SONOGRAFSKI

25.000

KONTROLNI PREGLED

3.000

UZ DOJKE

5.000

FEMOSCREEN AKCIJA

10.000

DOUBLE TEST

8.500

TRIPLE TEST

9.000

CTG+UZ

3.000

KONZERV. TH II

1.500

CA 125

1.600

HBS AG

1.300

RANI EKSPERTNI UZ PREG

7.000

BIOPSIJA HORIO. ČUPICA

45.000

AMNIOCENTEZA ( RAC )

45.000

ANDROSCREEN 15

12.000

HSG PENA

35.000

PREKID TRUD. U IV. AN.

35.000

DAVANJE INFUZIJE

2.000

DAVANJE IM/IV INJEKCIJE

1000

KONTROLA II

2.000

BETA HCG

1.000

REE LOOP

18.000

FEMILIFT I

38.000

FEMILIFT II

27.000

FEMILIFT III

27.000

INSEMINACIJA + OBRADA

30.000

PUNKCIJA DOJKE

6.000

HPP

3.000

TOALETA PESARA

1.500

TOALETA RANE

1.500

REVIZIONA KIR. U IV. AN.

25.000

LOOP EKC. U IV. AN.+ HPP

35 000

INSERCIJA IUD II

18 000

UZ PREGLED TRUDNICE

5 000

KONIZACIJA U IV. ANALG.

50 000

KONSULTACIJA DO 30MIN.

4 000

KONSULT. PREKO 30 MIN

5 000

SKID. KONC. I TOAL. RANE

2 000

QUADRIPLE TEST

10 000

HIJALURON G TAČKA

36 000

ISPIRANJE LEKOM

1 500

4D UZ PREGLED JEDNOP. I

10 000

4D UZ PREGLED BLIZANCI

13 000

LABIOPLASTIKA

70 000

POLIPEKTOMIJA CERV. KAN.

20 000

BIOPSIJA GRLIĆA

20 000

KONZERVATIVNA TH

1 000

FETALNA EHOOKARDIOG.

9 000

FETALNA EHOO. + 4D

12 000

HISTERO. + IV. AN. +HPP

70 000

DIJAGNOSTIČKA HISTEROSKOPIJA

50 000

UZ PREGLED DO 10 N.G

4 000

UZ PREGLED POSLE 10 N.G

5 000

BRIS GBS

1 000

SERKLAŽ

40 000

KOM. SISTEMATSKI + DOJKE

15 000

KOMPLET POROĐENE

8 000

ZADNJA VAGINALNA PLAST.

70 000

VOĐENJE TRUNOĆE PAKET

80 000

KONSULTANTI PREGLED

6 000

IALURIL TRETMAN

14 000

BIOPSIJA DOJKE

20 000

HIJALURON INTROITUS

30 000

FEMILIFT TRETMAN ODRŽAVANJA

27 000

FILER VULVA

47 000

PRP

25 000

Cenovnik važi od 01.03.2024.