Biopsija grlića  - LOOP  ekcizija  grlića

 

Biopsija grlića je intervencija  koju je potrebno uraditi radi postavljanja HP dijgnoze a kada posumljamo na premalignu ili malignu promene na grliću . Takođe i suspektan PAPA test je indikacija za biopsiju  grlića Klasična  biopsija grlića danas je zamenjena intervencijom koja se zove  LOOP ekcizija promene na grliću i  konačnu histopatološku dijganozu možemo imati u naredna 3 do 4 dana od intervencije.

 

Intervenija  se radi neposredno nakon ciklusa, traje par minuta , može se raditi bez anestezije ili u lokalnoj anasteziji.

 

Nakon intervencije potrebno je poštovati higijensko dijetetski režim koji predloži lekar.