Ekstrakcija i aplikacija intrauterinog uloška (spirale)

 

Aplikacija spirale je jednostavna intervencija koja se izvodi pri kraju menstraulnog krvarenja tj. 4 ili 5 og dana ciklusa. Bezbolna je, kratko traje i nakon aplikacije spirale položaj iste se proveri UZ pregledom.

 

Ekstrakcija spirale je takodje jednostavna intervencija kojom se u jednom potezu povlačeći za konac spirale, ista ekstrahuje. Nekada je potrebno nakon ekstrakcije spirale uraditi i eksplorativnu kiretažu materične duplje ako se posumlja ma malignitet materične sluznice ili ako postoji produžemo krvarenje iz materice.

 

Ponekada se u istom aktu može uraditi I ekstrakcija već postojeće i aplikacija nove spirale. Intrauterini uložak (spirala) se  najčešće koristi u kontraceptivne svrhe ali poslednjih godina na tržistu potstoji i progesteronska spirala koja je koristi pre svega u terapijske svrhe.( regulisanje obilnih menstrualnih krvarenja, prevencija nastanka polipa ili hiperplazije endometrijuma i sl.)