Laser vaporizacija grlića

 

Predstavlja  intervenciju koju je potrebno uraditi  ukoliko  je  HP nalazom potrvđeno postojanje virusne infekcije na grliću. Intervencija je bezbolna, traje nekoliko minuta i ne zahteva posebno pripremu pacijentkinje Intervenciju je najbolje uraditi posle menstrualnog krvavljenja.

 

Posle intervecije je potrebno ispoštovati higijensko dijetetski režim koji je predložen.