Intrauterina inseminacija  - IUI

 

Inseminacija je postupak pri kojem je u materičnu šuljinu, direktno ubacuje obrađena sperma partnera. Pre izvođenja ove intervencije jako je bitno proveriti prohodnost jajovoda. Može se raditi u spontanom ilil stimulasanom ciklusu ali je svakoko neophodno pratiti folikulometriju i u tačno određeno vreme uraditi inseminaciju.

 

Intrauterina inseminacija (IUI) sprovodi se kod parova kod kojih je pokazano:

 

  • Umereno smanjenje broja i pokretljivosti spermatozoida
  • Prisustvo antitela na spermatozoide
  • Kod žena sa blagim oblikom endometrioze
  • Kod žena sa lošim kvalitetom cervikalne sluzi
  • Kod parova sa nepoznatim uzrokom steriliteta

 

Uzimanje uzorka spermatozoida, za obradu u laboratoriji, vrši se istog dana kada se radi i inseminacija

Inseminacija je bezbolna intervencija, vrši se pomoću vrlo tankog katetera koji se plasira u kanal grlića materice, a obrađeni spermatozoidi pomoću šprica ubacuju u matericu. Uspešnost postupka inseminacije zavisi od mnogo faktora. Neki poznati faktori dokazano mogu smanjiti izglede za uspešnost. Pre svega, to su životna dob partnera, loš kvalitet sperme ili jajašaca, ozbiljni slučajevi endometrioze ili teška oštećenja ili hronične upale jajovoda.

 

Zbog toga inseminacija kod nekih parova dovedi do začeća već nakon jedne procedure, nekima će biti potrebno više procedura, a kod nekih uopšte neće doći do začeća. Ako ova metoda začeća nakon više pokušaja ne rezultira trudnoćom, par se obično upućuje na druge metode vantelesne oplodnje.