INCIZIJA I MARSUPIELIZACIJA BARTOLINIJEVE ŽLEZDE

 

Apces  Bartolinijeve žlezde se obično javlja jednostrano, praćen je otokom i bolom, vrlo često uz povišenu temperaturu. Ono što pacijentkinjama najviše smeta je bol i otok toliko pa ponekad ne mogu normalno da hodaju.

 

Nakon adekvatne pripreme načini se incizija  skalpelom  u  dužini od oko 1 do 2 cm ui evakuiše sdražaj  koji je obično gnoj.

 

Nakon incizije uradti adekvatnu taoletu , po potrebi plairati dren i taoletu ponavljati svakodnevno. Obavezno uključuti dvojnu antibiotski terapiju.

 

Ukoliko se apces  Bartolinijeve  žlezde ponavlja (vise os tri puta za godinu dana) potrebno je uraditi Marsupijalizaciju.

Marsupijalizacija je hirurški postupak lečenja upale Bartolinijeve žlezde. Šupljina, odnosno cista  se ispiraju rastvorom  hidrogena  i povidona u cilju čišćenja, a onda se ivica rane šije sa zidom ciste, što znači da je prirodni otvor žlezde sada trajno (kada prođe zapaljenje) proširen, odnosno žlezda se prazni u kontinuitetu.