Legalni prekid trudnoće

 

Ukoliko pacijentkinja ipak odluči da prekine trudnoću, ova intervencija se može uraditi od 5 do 9 te nedelje gestacije.

 

Kako je ova intervencija  psihički teška za pacijentkinju  i njenog partnera pokušali smo da moguće kompilkacije svedemo na minumum tako što  koristimo savremene metode. Naime dilataciju cerviklanog kanala radimo Gynedilom, vakum dilatatorom za jednokratnu upotrebu a ne metalnim dilatatorima, a nakon toga se učini vakum aspiracija bez upotrebe metalnih instrumenata i kirete.

 

Na ovaj način smo mogučnost povrede materice u toku intervencije izbegli jer se ne koriste metalni već plastični intrumenti za jednokratnu upotrebu.

 

Intervencija se izvodi u lokalnoj anesteziji  ili intravenskoj analgosedaciji.

 

Pre i posle intervencije  potrebno je uraditi  kontrolni UZ pregled Za intervenciju je neophodno imati rezulatat  KRVNE GRUPE I RH faktor.