KONIZACIJA GRLIĆA

 

Konizacija  grlića je intervencija koja se radi  da bi se ukolnile premaligne ili maligne promene na grliću. ( LSIL I HSIL  promene ) Ova intervencija je opsežnija od LOOP ekcizije i vrlo je bitno da nam PATOLOG u HP nalazu potvdi da je promena odstranjena u celosti i da su ivice resekcije u“ zdravo“.

 

Samo tada možemo biti sigurni da je intervencija uspešno urađena mada i to ne isključuje redovne kontrole kako ginekolog nalaže. Intervenciju je potrebno uraditi nakon ciklusa, u lokalnoj anesteziji  ili analgosedaciji. Traje nekoliko minuta.

 

Klasična konizacija je zamenjena savremenijom metodom tj konizacijom radiohiruškim nožem.

 

U slučaju obilnijeg krvarenja potrebno je plasirati hemostatske šavove.