O NAMA

Prim dr mr sci med Biljana Živaljević

 

Rođena  04.02.1969. u Kruševcu.

 

Osnovnu i srednju školu završila u Kruševcu, a Medicinski  fakultet je završila u Beogradu 1993. godine sa prosečnom ocenom 9,39.

 

Specijalistički ispit  iz ginekologije i akušerstva  položila  1998. godine sa odličnom ocenom, a magistarsku tezu sa temom: "Faktori rizika za karcinom grlića materice" odbranila u Beogradu 1999 godine.

 

Zvanje Primarijusa stekla 2007. godine, Radila u Bolnici za ginekologiju i Akušerstvo KBC: „Dr Dragiša Mišović“ u Beogradu od 1995. do maja 2012. godine, a nakon toga u svojoj privatnoj specijalističkoj ordinaciji dr BILjANA ŽIVALJEVIĆ  u Beogradu.

dr Biljana Zivaljevic

Naši saradnici

 

 

Dr Tatjana Raicević

Mr sci med Dr Tatjana Raicević

 

Rođena 25.04.1974. u Sremskoj Mitrovici.

 

Osnovnu i srednju školu završila u Sremskoj Mitrovici, a diplomirala na
Medicinskom fakultetu u Beogradu 2000. god sa prosečnom ocenom 9,43.

 

Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položila 2005. godine sa odličnom ocenom,
a magistarsk tezu odbranila u Beogradu 2014. godine.

 

Od 2000. godine stalno zaposlena na univerzitetskoj drzavnoj Klinici za ginekologiju i akušerstvo.

Proteklih 12 godina na odelenju visokorizicnih trudnoća usavršava se na polju perinatologije,

fetalnog ultrazvuka i invazivne dijagnostike u perinatologiji.

 

Između ostalog ima iskustva u radu na aparatima Mindray Resona i DC70X insight.

U 2011. godini dobija diplomu Nacionalne škole za patologiju grlića, vagine, vulve
i kolposkopiju i diplomu škole ultrazvuka u ginekologiji i perinatologiji sa fetalnom
ehokardiografijom (položen završni ispit Jan Donald škole).

 

 

 

 

Dr Anita Milićević

Dr Anita Milićević

 

Rođena u Kruševcu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet i specijalizaciju
završila na Beogradskom Univerzitetu.

Specijalistički staž obavila u KBC "Dr Dragiša Mišović" u Beogradu.
Radila u OB Kruševac, DZ Obrenovac, DZ Palilula i MediGroup centru.

 

Član je više domaćih i inostranih ginekoloških i akušerskih udruženja:

 

- UGOS - udruženje ginekološke onkologije Srbije

- UKCPS - udruženje za kolposkopiju i cervikalnu patologiju Srbije

- MUMIA - multidisciplinarno udruženje za menopauzu i involutivni hipoandrgenizam

 

U toku višegodišnje ginekološke prakse, stekla iskustvo u kontrolisanju zdravlja grlića,
dođenja trudnoće, rešavanju problema menopauze, savetovanja i uključivanja kontracepcije.

 

Govori engleski jezik.

 

 

 

 

 

 

Dr Vesna Novicic

Dr Vesna Novičić

 

Rođena 1962. u Sreberenici


Medicinski fakultet zavrsila u Beogradu, kao i specijlizaciju ginekologije

i magisterijum u oblasi humane reprodukcije.

 

Radila u Srebrenici, Zvorniku  Beogradu (Grocka, Vozdovac, Palilula)

Trenutno zaposlena kao ginekolog u DZ Palilula u Padinskoj Skeli.

 

 

 

 

 

Dr Julijana Banovac

Dr Julijana Banovac

Specijalista ginekologije i akušerstva - citolog

 

Raspolaže višegodišnjim iskustvom u radu u oblasti ginekologije i akušerstva.

Poseduje diplome o završenoj školi ultrazvuka u ginekologiji i akušerstvu,

školi kolposkopije, te UZ dojki u ginekologiji i akušerstvu. Poseban akcenat

u svom radu daje rešavanju problema iz oblasti cervikalne patologije,

kao i ginekološke endokrinologije.

 

U toku višegodišnje prakse intenzivnije se bavi promovisanjem značaja

kontracepcije i unapređenjem reproduktivnog zdravlja. Poseduje i zvanje edukator

edukatora iz oblasti kontracepcije i unapređenja reproduktivnog zdravlja stečenog

od strane Republičkog centra za reproduktivno zdravlje i Populacionog fonda Ujedinjenih nacija.

 

 

 

 

 

Dr Mila

Dr Mila

 

 

 

 

 

Dr Marija Obradović

Dr Marija Obradović

Specijalista ginekologije i akušerstva

 

Rođena 10.12.1966. godine u Beogradu.
Srednju školu i Medicinski fakultet završila je Beogradu.

Specijalista ginekologije i akušerstva je od 2007 godine.

Stalno zaposlena u Studentskoj poliklinici u
Beogradu.

 

 

 

 

 

Dr Kikanovic

Dr Dragan Kikanović

Specijalista ginekologije i akušerstva

 

Rođen  1971. godine u Loznici.

Medicinski fakultet završio je u Beogradu kao i specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva (2003
godine).

Stalno zaposlen u GAK Narodni front  u Beogradu.

 

 

 

 

 

Dr Julijana Banovac

Dr Ivan Čukić

Specijalista ginekologije i akušerstva

 

Rođen  03.02.1965. godine u Beranima.

Srednju školu završio je u Beranima a Medicinski fakultet u Beogradu 1992. godine.

Specijalista ginekologije i akušerstva je od 2002 godine.

Stalno zaposlen u Studentskoj poliklinici u Beogradu.

 

 

 

 

 

Dr sci med Rajko Nikolic

Dr sci. med. Rajko Nikolić

 

Medicinski fakultet završio je 1992. godine u Beogradu.

Specijalističke studije iz ginekologije i akušerstva završio je 1998. godine u Beogradu.

Magistrirao je u oblasti endokrinologije 1996. godine u Beogradu.

Subspecijalističke studije iz oblasti fertiliteta i steriliteta završio je 2003. godine.

Doktorirao je 2005. godine u oblasti fertiliteta i steriliteta.

 

Oblasti posebnog interesovanja i rada su fertilitet i sterilitet, perinatologija,

reproduktivna endokrinologija,  ultrasonografija i dečija i adolescentna ginekologija.

Od 2006. godine ima licencu Fondacije za fetalnu medicinu iz Londona

za integrativni skrining prvog trimestra trudnoće.

 

Radio je na Institutu za patološku fiziologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu,

GAK Narodni front, a od 1997. godine radi na Institutu za majku i dete u Beogradu.

Od 2014. godine je konsultant u Centru za vantelesnu oplodnju u Valjevu (VTO).

Autor je većeg broja radova u stranim i domaćim časopisima.

 

 

 

 

Dr Sasa Rakic

Dr Saša Rakić

 

Rođen 15.02.1971 godine u Kruševcu.


Medicinski fakultet završio u Beogradu sa prosečnom ocenom 9.05.

Nakon završetka specijalizacje, radio na Instutu za majku i dete, a potom od

2002 godine do danas radi u Mariboru u KC Maribor na Klinici za

ginekologiju i akušerstvo.

 

Uža specijalnost je endoskopija u ginekologiji i urogenitalne operacije.

 

 

 

 

BABICE U ORDINACIJI BILJANA

 

Brankica Jovanović

Brankica Jovanović

 

Rođena 03.06.1989. u Beogradu.

 

Srednju medicinsku skolu završila u Beogradu, smer ginekološko-akušerska sestra.

Nakon završenog volonterskog staža u KBC dr Dragiša Mišović,

radni staž započela 2009 godine u Ginekološko akušerskoj ordinaciji Biljana gde i danas radi

.

 

 

 

Dr Vladimir Radovic

Bojana Jovanović

 

Rođena u 04.10.1988. u Užicu.

 

Srednju medicinsku školu završila u Čačku, a potom Visoku  zdravstevnu školu u Beogradu,

smer Strukovna medicinska sestra-babica.

 

Prvo radno iskustvo stiče u KBC dr Dragiša Mišović.

U Ginekološko akušerskoj ordinaciji BIljana Živaljević zaposlena od maja 2015. godine.

 

 

 

 

Milica Ilic

Milica Ilić

 

Rođena 12.09.1998.

 

Srednju medicinsku školu završila u Beogradu, smer ginekološko-akušerska sestra,
a potom Visoku zdravstvenu školu u Beogradu, smer strukovna medicinska sestra - babica.

Volonterski staž završila u GAK Narodni Front.

 

U ginekološko akušerskoj ordinaciji Biljana Živaljević zaposlena od avgusta 2023. godine.

 

 

 

 

Milica Dimić

Milica Dimić

 

Rođena 26.11.1988. u Vranju

 

Srednju medicinsku školu zavrsila u Beogradu, smer ginekološko akušerska sestra,,
Volonterski staz zavrsila je u KBC ,,Zvezdara ,,.
Radni staž u Ordinaciji Biljane Živaljević započela 2020. godine.