UZ u trudnoći

 

Trudnoću možemo podeliti  u tri perioda, koja označavamo kao trimestri ili tromesečja.

 

Prvi trimestar traje do pune 15. nedelje trudnoće, a potrebno je napomenuti da se u ovom periodu odvija organogeneza, odnosno u ovom periodu se stvaraju organi bebe.

 

Drugi trimester počinje od 16 I traje do 27 e nedelje  i  u tom period beba počinje da raste u duzinu I da dobija na težini a  treći od 28-40. nedelje trudnoće.

 

Ultrazvučni pregled u trudnoći nam omogućava sledeće:

 • ranu dijagnozu  intrauterine trudnoće (jednoplodne ili viseplodne )
 • ranu dijagnozu vanmaterične trudnoće
 • ispitivanje morfologije ploda:
 • biometriju ploda: biometrijski parametri ukazuju na dinamiku rasta ploda i simetričnost pojedinih delova.

 

 

Praćenje rasta i razvoja ploda:

 • uvid  uveličinu, građu i lokalizaciju posteljice
 • uvid u količinu i kvalitet plodove vode
 • uvid u građu pupčanika

 

Cevikometriju tj merenje dužine cervikalnog kanala čime se proverava kompetetnost grlića kao sastavni deo invazivne prenatalne dijagnostike - amniocenteze, biopsije horionskih čupica, kordocenteze.

 

Takođe ultrazvuk je neophodan u proceni i nekih patoloških stanja kao što su:

 • spontani pobačaj i postajanje retoovulatnog ili retroplacentarnog hematoma
 • anomalija ploda
 • fetalnog hidropsa
 • nepravilnodti u količini plodove tečnosti