Histeroskopija

 

Histeroskopija je minimalno invazivna procedura, kojom se ispituje unutrašnjost materice, odnosno njena šupljina (kavum) uz pomoć endoskopskog optičkog instrumenta – histeroskopa. Može biti dijagnostička ili terapijska.

 

Indikacije za primenu histeroskopije su:

  • polipi endometrijuma
  • postojanje  submukoznih mioma
  • sumnja na postojanje pregrada u materičnoj šupljini
  • iregularna  krvarenja
  • sumnja na postojanje  priraslica u materičnoj šupljini  (tzv sinehije)
  • sumnja na malignitet endometrijuma

 

Dijagnostička (office) histeroskopija traje samo nekoliko minuta, izvodi se ambulatno, ne zahteva nikakvu prethodnu pripremu pacijenta ili anesteziju, čak ni lokalnu jer je potpuno bezbolna. U toku  samo nekoliko minuta moguće je sagledati oblik šupljne materice (kavuma), zidove materične  duplje, ušća jajovoda i kanal grlića materice. Kroz mali radni kanal moguće je uzeti i uzorak tkiva endometrijuma za histološku analizu.

 

 U toku histroskopije, a nakon postavljanja dijganoze može se  i terapijski delovati tj  ukloniti polip ili miom, načiniti resekcija postojeće pregrade ili ukloniti postojeće priraslice.