Elastografija dojke

 

Sve česšće se radi tzv Elastografija dojke. Sam pregled traje oko 10 minuta i nije potrebna posebna priprema pacijenata.

Poželjno je pregled uraditi u prvoj fazi cilusa (od 1-og do 14-og dana cilusa ) ali ako  se napipa promena u dojci, uoči crvenilo i  bolnost,  pregled treba uraditi ODMAH.

 

SAVETI

  • Samopregled dojke jednom mesečno od 20-te godine života
  • Svim ženama preko 20-te godine preporučuje se da urade klinički (palpatorni pregled dojki i ultrazvučni pregled jednom godišnje. Tokom ovog pregleda osim tkiva dojke obavezno se pregledaju i obe pazušnje jame.)
  • Između 40-te i 45-te godine života uraditi prvu (baznu) mamografiju. Nakon toga se radi mamografija svake druge godine uz redovne godišnje preglede i UZ dojki.
  • Mamografija se ne preporučuje pre 40-te godine života (izuzev u posebnim slučajevima) zbog izlaganja X-zracima i jer je hormonski aktivno tkivo dojke veoma gusto i nepogodno za mamografsko snimanje.

Uputstvo za samopregled dojke

 

I Faza: U Kupatilu

Pod tušem uz podignutu jednu ruku iznad glave kružnim pokretima prstiju sistematski opipati sve delove dojke. Ne koristiti same vrhove prstiju već njihove završetke i pri pipanju obratiti posebnu pažnju na postojanje zadebljanja, čvorića, tumora i slično. Desnu ruku upotrebiti za pregled leve dojke, a levu ruku za desnu dojku.

 

II Faza: Pred ogledalom

Postavite ruke na bokove i čvrsto ih pristikujući, pokušajte da zategnete grudne mišiće na kojima leže dojke. Istovremeno u ogledalu tragajte za asimetričnim promenama na dojkama u smislu ispupčenja, ulegnuća, uvlačenja kože ili bradavice. Lakše asimetrija u veličini dojki nije značajna jer je prisutna u najvećem broju žena.

 

III Faza: Pred ogledalom

Podižući polagano ruke iznad glave tragajte za napred navedenim promenama na dojkama, čije podizanje ruku potencira promene na koži i bradavicama, pa postaju lakše uočljive.

 

IV Faza: Ležeći položaj

Da bi najbolje pregledali desnu dojku, legnite i postavite jastuk pod desnu lopaticu i istovremeno podignite desnu ruku iznad glave. To omogućava da se dojka rasprostre po najvećoj površini grudnog koša, pa je najtanja i najlakša za pregled. Ponoviti pregled i na drugoj strani.

 

V Faza: Ležeći položaj

Prilikom pipanja desne dojke koristite vrhove pstiju leve ruke, sa kružnim pokretima, počevši od periferije dojke prema bradavici, najbolje kao kretanje kazaljke na satu. Obratite pažnju na ulegnuće i čvoriće. Zadebljanje tkiva na bazi dojke u obliku ruba je normalna pojava. Ponovite pregled leve dojke sa desnom

 

VI Faza: Ležeći položaj

Na kraju pregleda nežno stisnite bradavice obe dojke, radi eventualnog otkrića iscedka ili sukrvice.