Ultrazvučni pregled  dojke

 

Predstavlja jednostovan , bezbolan i neškodljiv pregled ,  sa velikom tačnošću se njime mogu otkriti patološke promene i diferencirati maligne od benignih promena u dojci. Ukoliko postoji ikakva sumnja u prirodu nalaza, dijagnostika se dopunjuje još i mamografskim pregledom.

 

Potom se zavisno od nalaza kliničkog pregleda hirurga, UZ i mamografije odlučuje o daljem postupku. Ukoliko je promena u dojci suspektna na malignitet može se pod kontrolom ultrazvuka uraditi aspiracija (iglom se usisa deo sadržaja) ili “core” biopsija (uzima se isečak tkiva iglom) i dobijeni sadržaj se šalje na analizu.

 

Na taj način se dobija citološki/histološki nalaz promene u dojci na osnovu koga hirurg odlučuje da li je potrebno operativno lečenje ili samo češće redovne kontrole.