Laser vaporizacija

kondilomatoznih promena

na vulviu vagini i na grliću

 

Ukoliko je postavljena dijagnoza postojanja virusne infekcije  u genitalnoj regiji postrebno je uraditi uklanjanje istih a najbezbolniji, najsavremeniji i najkomforniji način je laserska vaporizacija. Ponekada je neophodno  kombinovati LOOP ekciziju i lasersku vaporizaciju ali su to retki i uglavnom zapušteni slučajevi.

 

Intervenvcija se takođe radi nakon ciklusa, u lokalnoj sprej ili infiltacionoj anesteziji. Nije potrebna  posebna prethodna priprema pacijentkinje, a dužina intervencije zavisi od rasprostraljenosti kondilomatoznih promena.

 

Može trajati par minuta do 20minuta.

 

Vrlo je bitno istovremeno lečenje oba partnera jer samo na  taj način možemo iskoreniti virusnu infekciju izazvanu humanim papiloma virusima. Takođe  je neophodno pridržavati se higijensko dijetetskog režima nakon intervencije.

 

Laser danas predstavlja suverenu i najnapredniju tehniku u tretmanu promena na grliću materice, vagine i vulve, jer se lako izvodi, veoma je precizan, ne stvara nekrozu okolnog zdravog tkiva. Dubina vaporizacije se može lako kontrolisati, a nova sluzokoža se obnavlja u roku od 3 nedelje.