Polipektomija i Eksplorativna

kiretaža materične duplje

 

Ukoliko postoji polip u cerviklanom kanalu potebno je da se ukloni i isti pošalje na HP pregled. Intervencija  traje kratko, radi se sa anestezijom ili bez nje. Eksplorativna kiretaža materične duplje je intervencija koja se radi u dijagnostičke ili terapijske svrhe.

 

Indikacije za ovu intervenciju su produžena i iregularna , obilna krvarenja, UZ dijagnostikovano zadebljane endometrijuma i sumnja na malignitet materične sluzokože . Intervencija  se izvodi u lokalnoj anestezji ili  kratkotrajnoj IV analgosedaciji i dobijeni materijal se obavezno  šalje na HP pregled Intervencija traje nekoliko minuta i posle intervencije pacijentkinja još neko vreme ostaje u ordinaciji.

 

Za ovu intervenciju je neohodno imati KRVNU GRUPU I poželjno je imati sveže analize krvne slike i biohemije.