AMNIOCENTEZA  - AC

 

AC je invazivna dijgnostička procedura,  kod koje se nakon adekvatne pripreme polja za intervenciju, specijalnim iglama za AC pod kontrolom UZ uzima uzorak plodove vode radi citogenetskog ispitivanja Rana amniocenteza radi se od 16-18 nedelje trudnoće, a pošto je biohemijskim skriningom prvog (double test) ili drugog trimestra (triple test), kao i redje ultrazvučno postavljena sumnja na postojanje anomalija ploda koje se mogu utvrditi ovom metodom.

 

Pre same intervencije potrebno je uraditi UZ pregled, potvrditi vitalnost ploda, a potom se nakon adekvatne pripreme polja za intervenciju, ubodom igle kroz prednji trbušni zid uđe u materičnu duplju i aspirira oko 20 ml amnionske tecnosti koja se šalje na citogenetsku analizu u specijalno opremljenim laboratorijama za citogenetiku.

 

Prvi rezultati, ukoliko se želi brza PCR analiza mogu se dobiti za nekoliko dana, (do 72 h) a rezultati dobijeni uz kulture ćelija za 2 do 4 nedelje. Dalji tretman zavisi od rezultata i u slučaju patološkog trudnica se upućuje u genetsko savetovalište tercijarne ustanove.

 

Rizik od spontanog pobačaja nakon AC je 0,5 - 1% ali se zato preporučuje da pacijentkinja par dana nakon intervencije koristi antibiotsku i po potrebi progesteronku terapiju kao i izbegavanja težih fizičkih napora par narednih dana.